0 Položek
Počet Název Cena
Položek
Celkem bez DPH


DPH 21 %
Celkem včetně DPH

Měření a sběr dat

Základem správné funkce jakéhokoli systému je zpětná vazba. V případě průmyslových řídicích systému je pro zpětnou vazbu potřeba získávat informace o jeho aktuálním stavu. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řízení je potřeba získat co nejvíce takových informací a také co nejpřesněji. Většinu systémových stavů můžeme měřit ve formě různých fyzikálních veličin jako je teplota, rychlost, hmotnost, osvětlení apod. Při průmyslové automatizaci se tyto fyzikální veličiny převádějí na veličiny elektrické. Obdobně pro ovládání systémů je potřeba fyzikální veličiny generovat. Mezi nejběžnější typy signálů snímaných nebo generovaných zařízeními pro měření a sběr dat patří napětí, proud a frekvence. Pro zpracování fyzikálních veličin pomocí řídicích systémů nebo počítačů se používají převodníky. Tyto převodníky dělíme podle toho, jestli se umísťují dovnitř počítačové skříně či řídicího systému nebo jsou umístěny samostatně mimo zařízení zpracovávající data a jsou k němu připojeny přes komunikační rozhraní. Výhodou interních převodníků bývá rychlejší převod fyzikální veličiny na výpočetní informaci (vzorkování), a tím možnost jejího častějšího zpracování. Nevýhodou je nutnost přímého připojení technologických signálů k počítači nebo řídicímu systému a tím větší riziko poškození systému a ovlivnění technologického signálu delším vedením a vnějším rušením. Výhodou externích převodníků je snazší současné nebo střídavé sdílení mezi více systémy a možnost měřit signál blíže jeho zdroji a tím eliminovat rušivé vlivy. Externí vstupní nebo výstupní převodníky rozdělujeme podle provedení na kompaktní a modulární.