0 Položek
Počet Název Cena
Položek
Celkem bez DPH


DPH 21 %
Celkem včetně DPH

Videoservery

Moderní video dohledové systémy využívají pro přenos obrazu IP datové sítě. Výhodou je využití jednotné infrastruktury, vyšší kvalita digitálního obrazu, snadnější správa a pokročilé funkce. Při přechodu ze starších analogových CCTV systémů na IP video dohled není nutné měnit všechny již instalované a vyhovující analogové kamery. K digitalizaci, kompresi a přenosu videa po IP síti se používají video servery neboli video enkodéry. Kromě digitalizace obrazu mohou nabízet i další pokročilé funkce jako detekci změn v obraze, narušení definovaných zón, odesílání mailů se snímky při událostech apod. Pokud je potřeba digitalizovaný obraz přenesený po síti převést zpět na analogové video, použijí se k tomu video dekodéry. Důležitou součástí video enkodérů je software pro jejich integraci do aplikačních softwarů, SCADA systémů nebo samostatné softwary pro video dohled a záznam a správu video souborů.