0 Položek
Počet Název Cena
Položek
Celkem bez DPH


DPH 21 %
Celkem včetně DPH

Modulární I/O systémy

Výhodou modulárních vstupně výstupních systémů je nižší cena a jednodušší údržba při požadavcích na větší počet vstupů a výstupů, protože sdílejí napájecí a komunikační základnu, která se dále rozšiřuje o vstupní a výstupní moduly. Další výhodou je flexibilita při potřebě rozšiřování nebo změně požadavků na vstupy a výstupy, protože je lze měnit pouhou výměnou nebo doplněním dalších modulů. Již zakoupené moduly lze naopak obvykle použít v různých typech základen podle aktuální potřeby. Podobně jako kompaktní I/O moduly mohou mít i základny modulárních systémů různé typy komunikačních rozhraní, jako jsou sériové porty, Ethernet, USB, bezdrátová rozhraní Wi-FI nebo ZigBee, mobilní telefonní sítě či průmyslové sběrnice CAN, PROFIBUS apod.