0 Položek
Počet Název Cena
Položek
Celkem bez DPH


DPH 21 %
Celkem včetně DPH

Průmyslový Ethernet

Nejčastěji používané moderní komunikační sítě jsou založené na průmyslovém ethernetu. Hlavními stavebními prvky průmyslových ethernetových sítí jsou průmyslové ethernetové směrovače neboli routery a průmyslové ethernetové přepínače neboli switche. Ethernetové směrovače slouží nejen ke své základní funkci, kterou je vzájemné propojení IP sítí, ale v průmyslových aplikacích je velmi důležitým prvkem kybernetická bezpečnost, kterou rovněž zajišťují routery funkcemi pro filtrování protokolů. Nejrozšířenějšími aktivními síťovými prvky jsou přepínače neboli switche sloužící k připojení koncových zařízení a k tvorbě různých typů topologií větvením sítě. V průmyslových sítích je oblíbená komunikace po optických vláknech pro dlouhý dosah, odolnost proti rušení a spolehlivé galvanické oddělení zařízení. Ne vždy má ale průmyslový switch potřebný počet a typ optických portů. Pak lze s výhodou využít externí mediakonvertory pro ethernetové sítě v kompaktním nebo modulárním provedení. Důležitou součástí nabídky prvků pro průmyslový Ethernet jsou zařízení pro bezdrátové sítě WLAN. Často jsou bezdrátové sítě v průmyslu jedinou alternativou připojení v mobilních aplikacích.